Teologický seminár Evanjelickej Lutheránskej cirkvi vstúpil do svojej novej etapy

Nové priestory seminára slávnostne otvoril arcibiskup Evanjelickej luteránskej cirkvi v Rusku (ELCR) Dietrich Brauerb v Cirkevnom centre svätého Petra a Pavla. Seminár vedie svoje študijné a školiace programy predovšetkým prostredníctvom dištančného vzdelávania. Študenti nepochádzajú iba z Ruska, ale z celej východnej Európy, ako napríklad z Gruzínska, Kazachstanu a Ukrajiny. V súčasnosti študuje na štvorročnom vysokoškolskom štúdiu asi tridsať mužov a žien. Dvakrát ročne sa stretávajú v Petrohrade na osobných seminároch.

Teologické vysokoškolské vzdelávanie pre luteránske duchovenstvo vo východoeurópskom regióne má búrlivú históriu. V Ruskej ríši existovala teologická fakulta na renomovanej univerzite v Dorpat – dnešnom estónskom Tarte – už v 19. storočí. Protestantská teológia sa vyučovala v nemčine. V roku 1924 bol v Leningrade založený seminár pre kazateľov pre Evanjelickú luteránsku cirkev v Sovietskom zväze. Seminár fungoval iba desať rokov. Až po páde komunizmu bolo možné sa znova zamerať na vzdelávanie farárov. V roku 1993 cirkev odkúpila pozemky a budovy bývalého luteránskeho kostola v Novosaratovke a v roku 1997 sa v nich otvoril seminár.

Zdroj: The Lutheran World Federation – www.lutheranworld.org
Foto: ELCR

.