„Lebo ja vám dám ústa aj múdrosť,
ktorej nebudú môcť odolať
a odporovať ani všetci vaši protivníci
.“

L 21, 15