„Blahoslavení, ktorí lačnia a žíznia po spravodlivosti,
lebo oni nasýtení budú.“

Mt 5, 6