„Ak by som vedel, že je Božou vôľou, aby som v Ríme umrel, aj vtedy by som šiel.. Toto som písal potomkom na výstrahu: dobrým, aby o pravdu stáli, a slepým v pravde, aby sa toho varovali, a tým, ktorí nepoznajú môj spor a mi ubližujú, aby, poznajúc pravdu, ubližovaním nehrešili.“
Majster Jan Hus

6. júla 2021 si pripomíname 606. výročie upálenia majstra Jana Husa, ktorý sa snažil o čistotu písma a učenia, hlásanie evanjelia v reči ľudu a o prijímanie pod obojím spôsobom, za čo bol vyhlásený za kacíra a 6. júna 1415 v Kostnici upálený.

Viacej sa dočítate:
https://asloz.sk/majster-jan-hus-a-reformacia-na-slovensku/
https://asloz.sk/jan-hus-kacir-alebo-bozia-truba/

ilustračné foto: wikimedia.org