„Kto však dvermi vchádza,
je pastier oviec.“

J 10, 2