„Kto uverí a bude pokrstený, bude spasený,
ale kto neuverí, bude odsúdený
.“

Mk 16, 16