„Aby všetci ctili Syna tak ako ctia Otca?
Kto nectí Syna, nectí ani Otca, ktorý Ho poslal
.“

J 5, 23