„Kto je moje telo a pije moju krv,
má ve
čný život, a ja ho vzkriesim v posledný deň.“

J 6, 54