Dr. Martin Luther

Tak, ako Kristus Pán premohol smrť, práve tak premohol aj hriech. Lebo On − spravodlivý, bez hriechu − zobral na seba cudzie hriechy a stal sa hriešnikom, ako žaluje Žalm 41, 5: Riekol som: Hospodine, buď mi milostivý, uzdrav mi dušu, lebo som zhrešil proti Tebe! Hriech sa Ho dotýka. A On, Kristus Pán, rád sa nechá zajať a priviesť na kríž a tak i zomiera, akoby sám si zaslúžil smrť a sám zhrešil. Ako hovorí Izaiáš 53: … a počítaný bol s priestupníkmi, hoci On zniesol hriechy mnohých a zastúpil priestupníkov. Jeho svätosť ukrytá pod cudzím hriechom je taká veľká, že hriech nemôže nad ňou zvíťaziť. Tu hriech a smrť narazí na toho nepravého muža a, ako hovorí apoštol Pavel, zomdlie a zomrie na Jeho tele.

Diabol by chcel predviesť svoju moc na Kristovi a podmaniť si Ho. Ale narazil na vyššiu moc, ktorú nemôže poraziť. Lebo akokoľvek sa Kristus vydáva za slabého, predsa je v Jeho slabosti skrytá nepremožiteľná moc. Diabol to nevidí a tratí pri tom všetku svoju moc, takže sa Kristus Pán môže pochváliť, že v jednom a tom istom čase prehral a vyhral a traja mocní nepriatelia: smrť, hriech a diabol Mu ležia pri nohách. Takéto víťazstvo dostávame dnes. A teraz na tom záleží, aby sme si to dobre k srdcu pripustili a pevne verili, že v Kristovi bojujú Boh s diablom, spravodlivosť s hriechom, život so smrťou, dobré so zlým, česť s potupou a víťazia.

Tento obraz si zachovajme a často sa naň pozerajme.

Pripravil

Mgr. Ján Meňky
evanjelický a. v. farár

ilustračné foto: pixabay.com