V živote to už tak chodí, že vlády a politici sa časom menia a často to, čo bolo vyčítané tým predchádzajúcim, si veľmi rýchlo osvoja tí noví. To, čo bolo niekedy nepriechodné a kritizované, odrazu neplatí, a pod novým vedením sa robí to isté. Ako príklad môžeme uviesť rozpočet ECAV, ktorý odborne a starostlivo pripravil ešte Dušan Vagaský, ktorý však na opozične naladenej Synode neprešiel. Po tom, čo sa „opozičníci“ dostali k moci, predložili v podstate ten istý rozpočet, ale ten „na prekvapenie“ tentoraz už prešiel…

„Pochop dobre a ustavične maj na pamäti,
že človek vždy koná tak, ako sa mu vidí, že je preňho najlepšie.
Epiktétos

Niečo podobné teda zažívame aj dnes, a to nielen v politike. Čas síce pokročil, ale čoraz častejšie sa znova otvárajú staré dobré, ale svojho času „politicky“ nepriechodné témy.

Nakupovanie energií a služieb

Cirkevné zbory dlhodobo zažívajú odliv veriacich. Náklady na energie, prevádzku a údržbu majetku sa zvyšujú, ale príjmy sa znižujú. Niektoré cirkevné zbory to riešili predajom majetku, iné zvyšovaním cirkevného príspevku, ale niektoré aj tak, že náklady na energie si musel farár zaplatiť sám. Pred niekoľkými rokmi, ešte v čase pôsobenia bývalého vedenia cirkvi, bola snaha pomôcť cirkevným zborom v ECAV na Slovensku znížením nákladov pri nákupe energií a služieb. Zobrali si príklad z ostatných cirkví, v ktorých fungovalo centrálne nakupovanie služieb pre všetkých pod jednou hlavičkou ústredia. Bol rozoslaný dotazník, kde bolo potrebné uviesť údaje o spotrebe energií a potvrdiť záujem o jednotné nakupovanie energií, softvéru atď. Odozva bola veľmi negatívna. Cirkevné zbory sa začali búriť, že dochádza k centralizácii moci. Samotní farári si robili posmešky, že čo koho do toho, koľko oni “spália“. Za týchto okolností asi nikoho neprekvapilo, že všetko ostalo po starom.

Zmenilo sa vedenie ECAV na Slovensku… Pred pár dňami ma zaujala jedna správa, dotazník, ktorý prišiel z ústredia ECAV. V ňom sa zisťovalo, či cirkevné zbory majú záujem o projekt GDPR a antivírusový program, pretože vraj keď sa to bude nakupovať jednotne, bude to lacnejšie…

Elektronický informačný systém

Projekt EIS, ktorý sa začal už v roku 2014, prešiel rovnakým štádiom. Od nadšenia, že pomôže samotným farárom a seniorom, uľahčí im prácu a zber informácií, sme sa postupne „dopracovali“ až k jeho zastaveniu − v tom čase − „opozičnými štruktúrami“. Bol zastavený niekoľkoročný vývoj systému, na ktorom sa podieľalo množstvo farárov, odborníkov a cirkevných predstaviteľov. Aj vtedy sa argumentovalo centralizáciou moci a rôznymi konšpiračnými teóriami, čo vraj chce vedenie cirkvi takýmto spôsobom presadiť. Prišlo nové vedenie a práca na zavádzaní EIS sa s odstupom času znova spustila, pričom na predchádzajúce „argumenty“ či skôr obštrukcie si už nik nespomenul…

Financovanie

Aj z pohľadu financovania je jasné, že z dlhodobého pohľadu sa cirkev na financie zo štátu spoliehať nemôže. Postupná odluka cirkvi od štátu sa pripravuje už niekoľko rokov. Vzniklo niekoľko modelov financovania a prípravy odluky cirkvi od štátu. Bývalé vedenie cirkvi sa takto snažilo pripraviť na zmenu financovania a znižovania transferu peňazí zo štátu na chod cirkvi. Pripravovala sa i reštrukturalizácia, kde sa počítalo aj s miernym zvýšením odvodov na prevádzku ústredia. Rádovo sa mal tento príspevok zvýšiť o niekoľko centov na člena cirkevného zboru. Vtedy sa to stretlo s obrovskou kritikou a na rôznych fórach začali farári a členovia ECAV na túto tému aktívne diskutovať.

Jedným z najaktívnejších v tom smere bol aj (pre niektorých viac, pre iných menej) známy Daniel M., ktorý bol „hlasnou trúbou“ opozície proti bývalému vedeniu. Vo svojom príspevku z roku 2012 odmietol akékoľvek odvody cirkevných zborov na GBÚ. Zaujímavá je aj argumentácia, kde sa odvoláva na známy evanjelický princíp, a to, že všetka moc v cirkvi pochádza zo zborov. Keď sa však ten istý princíp snažil znovu dostať do cirkevnej ústavy na Synode 2020 Andrej Kubinský, podporu nielenže nezískal, ale, naopak, táto jeho snaha bola sprevádzaná ironickými poznámkami a posmeškami niektorých synodálov.

zdroj: FB

zdroj: FB

Tých synodálov, ktorí len o pár hodín neskôr na tej istej Synode podporili vytvorenie „fondu zabezpečenia“ v rozpore s viacerými článkami cirkevnoprávnych predpisov, bez adekvátnej diskusie so zbormi a tiež bez akéhokoľvek štatútu, teda ako bude nakladané s peniazmi vo fonde. Z tohto pohľadu je až komické, že tí istí ľudia, čo v roku 2012 kričali, že moc pochádza zo zborov a že na GBÚ nič posielať nebudú, sú teraz ticho a ich „najbližší bojovníci“ v terajšom vedení cirkvi protizákonne a s vyhrážkami vyžadujú od cirkevných zborov príspevky do „fondu zabezpečenia“!

Je veľmi smutné, že sa to deje práve v cirkvi, ktorá má byť na kresťanských hodnotách nielen postavená, ale má ich v spoločnosti aj aktívne presadzovať. Namiesto hodnôt, pevného, argumentmi podloženého názoru a úprimnej snahy nezištne pomôcť cirkvi tu však vidíme skôr situačnú komédiu, kde sa názory a smerovanie niektorých ľudí menia tak, ako im to práve vyhovuje − presne v zmysle vyššie uvedeného citátu od Epiktéta. V tejto súvislosti by sme si preto mali pripomenúť výrok nášho Pána Ježiša Krista: „Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané.“ (Mt 6, 33)

Pretože ľudská pamäť je premenlivá, veľmi rýchlo zabúda a spomína si len na to, čo chce – čo sa im práve hodí!

„Veľa ľudí má čisté svedomie len preto, že majú slabú pamäť.
Arthur Schopenhauer

Asociácia slobodných zborov
evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku

ilustračné foto: pixabay.com