Milí evanjelici,

určite poznáte to staré známe, hoci nechutné a odporné, že keď nevieš spochybniť argumenty protivníka, pokús sa o jeho diskreditáciu. V tomto článku vám prinesieme jeden príbeh zo Synody 2020, kde uvedený nemorálny prístup využil “najvyšší” predstaviteľ našej Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, generálny biskup Ivan Eľko. Hoci informácie o tomto incidente a ďalšej kauze nového vedenia boli známe už v deň konania Synody, bolo ich ešte potrebné preveriť a uviesť v kontexte, takže vám ich prinášame až teraz.

Je už starou známou témou, že generálnym dozorcom Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku je človek, ktorý nevystúpil z katolíckej cirkvi, ktorý vo svojom životopise pre verejnosťou zatajil, že bol trestne stíhaný, a ktorý si svojvoľne pozmenil podmienky na kandidatúru, ktoré na zasadnutí 20. apríla 2018 stanovilo generálne presbyterstvo. V tejto súvislosti je vhodné pripomenúť, že členmi generálneho presbyterstva, ktoré tieto podmienky stanovilo, bol aj Ján Brozman a Ivan Eľko, a tiež Roman Porubän a Roman Žilinčík, ktorí zároveň viedli aj tzv. kandidačnú poradu. Keďže vysvetliť porušovanie pravidiel, ktoré si sami prijímate, je pomerne ťažké, niet divu, že sa to zainteresovaným osobám doteraz nepodarilo.

To bol zrejme aj dôvod, prečo sa člen synody Andrej Kubinský v kontexte vyjadrenia, že chceme budovať dôveryhodnú cirkev, spýtal, čo je pravdy na tom, že súčasný generálny dozorca nesplnil podmienky na to, aby mohol kandidovať, keďže nemá čistý register trestov. Navrhol, aby to vysvetlil, resp. vyvrátil, a keď to vysvetliť nevie, aby odstúpil. Ako príklad uviedol podobnú situáciu, do ktorej sa dostal Daniel Lipšic, ktorý následne odstúpil zo svojej funkcie. Takéto konanie je podľa neho pre obnovenie dôvery potrebné, pretože cirkev za to stojí!

Reakciou na tento podnet bolo viacero príspevkov, ktorých autori reagovali iba nepriamo, odvádzaním pozornosti či emocionálne ladenými výstupmi, v snahe obhájiť zlyhanie kandidačnej komisie či postup spomínaného kandidáta. Medzi tieto emocionálne výstupy je možné zaradiť aj vystúpenie generálneho biskupa Ivana Eľka, ktorý nereagoval priamo na brata Kubinského, ale našiel si iného, síce nie priamo menovaného, ale na tento účel plne postačujúceho “obetného baránka”. Zrejme aj preto, že keď útočíte na niekoho, kto nie je prítomný, ten sa zvyčajne nebráni, a potom tie lži a ohovárania prechádzajú ľahšie…

Vo svojom vstupe generálny biskup uviedol, že považuje za nemiestne, ak vlastná cirkev nevie (Jánovi Brozmanovi) zabudnúť to, že sa narodil ako rímsky katolík a že mal ako 23-ročný určitú nepríjemnosť.

 Ďalej uvádza, že dostáva telefonáty a anonymné listy… Tí ľudia sú podľa neho touto témou úplne posadnutí… Niekto im vraj neustále opakuje, aby sa zaoberali tým, že Brozman je katolík, tí maličkí ľudkovia vraj na nič iné nemyslia.

 V ďalšej časti spomína jedného uja, ktorý mu vraj volá (píše) a ktorý mu nadáva a ktorý označuje Brozmana za katolíka. Ďalej prechádza do osobnej roviny, keď uvádza, že tento ujo sa vôbec nezaujíma o to, ako žijú jeho vnúčatá či pravnúčatá a kde sa nachádzajú. Netrápi sa vraj ani tým, že jeho vnúčatá si neplatia cirkevnú daň, ktorú vraj za jedenástich platí on sám. Údajne ho netrápi ani to, že jeho vnúčatá žijú v konkubináte. V závere svojho hodnotiaceho vystúpenia generálny biskup dokonca tvrdí, že keď tento pán zomrie, tak všetky jeho vnúčatá dajú evanjelickej cirkvi zbohom, … lebo vraj jeho myseľ zamestnáva len jedno a to, že Brozman je katolík!

V tomto vystúpení generálneho biskupa, samozrejme, nenájdete ani slovo o tom, aké boli podmienky kandidatúry na generálneho dozorcu a či ich Ján Brozman splnil. Zrejme dobre znalý manipulatívnych metód zámerne nehovorí o tom, že Ján Brozman doteraz nevystúpil z katolíckej cirkvi, čo mu ten “ujo” v skutočnosti vytýka. Namiesto toho hovorí o tom, že (J. Brozmanovi) nevedia odpustiť to, že sa narodil ako katolík, čo však, nakoľko je nám známe, nik nepovedal. Samotný dôvod trestného konania a následnej väzby skrýva za všeobecné a neadresné slovo “nepríjemnosť”.

Generálnemu biskupovi prekáža aj to, že mu ľudia volajú či píšu a sťažujú sa. Niet divu, keď nič nevysvetlil, lebo to vysvetliť nevie! Ľudia, ktorí hľadajú spravodlivú a dôveryhodnú cirkev, totiž takéto správanie akceptovať nechcú a pýtajú si podobne ako Andrej Kubinský vysvetlenie, resp. požadujú konanie, ktoré videli v podobnej situácii na príklade Daniela Lipšica…

Ak ste si doteraz mysleli, že toto už je suterén alebo dno, mýlili by ste sa. Ivan Eľko namiesto snahy problém vysvetliť a vyriešiť, zrejme radšej spustil rozsiahly “investigatívny” projekt, za ktorý by sa nemusel hanbiť ani spolupracovník ŠtB, a začal sa vŕtať v osobnom živote “uja”, ktorý mu tak veľmi prekáža! Odkiaľ má informácie o platení daní, o tom, ako žijú jeho vnúčatá či pravnúčatá, aká veľká je táto rodina? Tvrdenia, že tento “ujo” sa o svoju rodinu nezaujíma a že po jeho smrti všetci odídu z evanjelickej cirkvi, je zrejme už len ďalšou chorou a vymyslenou konšpiráciou súčasného generálneho biskupa.

Je snáď veštec? Alebo je to jednoducho iba cynický a arogantný človek, ktorý inému človeku, ktorý mu oponuje, nepraje nič dobré?! Až tak ďaleko je ochotný zájsť človek, od ktorého sa z pozície, ktorú zastáva, očakáva pravý opak: diskrétny, morálny, láskyplný a nasledovania hodný prístup. Až tak ďaleko je ochotný zájsť generálny biskup, ktorý nevie a nechce vysvetliť očividné zlyhanie vo voľbách, v ktorých “jeho” generálny dozorca prešiel, hoci stanovené kritériá nesplnil, a ďalší boli vyradení, hoci zákonné kritériá splnili!

Uvedené “pranie” osobných záležitostí členov evanjelickej cirkvi na verejnosti so zámerom ich dehonestácie len preto, že kladú náročné a nepríjemné otázky, je neprijateľné a odsúdeniahodné! Snaha šokovať synodálov poukazovaním na údajný “pochybný” profil kritikov vynášaním ich osobných či rodinných údajov, má pritom v konečnom dôsledku len jediný cieľ: vyvolávaním umelých a vykonštruovaných “škandálov” odviesť pozornosť od témy zmanipulovaných volieb a od pochybnej a nezvládnutej kandidatúry Jána Brozmana!

Kde máme záruku, že Ivan Eľko si daný príbeh jednoducho nevymyslel, a to len preto, aby pred synodálmi predviedol toto trápne divadlo? Kde máme záruku, že tento príbeh nie je len “strašením malých detí”, aby konečne dali pokoj? Ak to tak nie je, nech generálny biskup uvedie meno daného človeka, aby sa ten mohol obhájiť a vyvrátiť vyššie uvedené, možno aj úplne nepodložené a nepravdivé obvinenia!

V opačnom prípade je takéto nemorálne a farára nehodné správanie viac než adekvátnym dôvodom na odstúpenie z funkcie generálneho biskupa, ktorú Ivan Eľko evidentne nezvláda. Zatiaľ čo sa ako generálny biskup snaží spochybniť a uraziť svojho názorového oponenta, v skutočnosti svojím primitívnym konaním zdiskreditoval a dehonestoval najmä sám seba! To už však nie hanba len pre Ivana Eľka, to je hanba pre celú synodu a tiež pre celú evanjelickú cirkev!

P. S.
Za tejto situácie sa viac ako nebezpečné javí obnovenie prác na elektronickom informačnom systéme, pretože tam bude veľa osobných informácií podobných tým, ktoré Ivan Eľko spomína vo svojom nevhodnom a nemorálnom vyjadrení. A pokiaľ budú v cirkvi ľudia, ktorí s týmito informáciami nevedia narábať, resp. ktorí ich budú účelovo zneužívať, tak potom radšej žiaden elektronický systém nezavádzajme a žiadne údaje nezbierajme. Je to veľmi nebezpečné!

Alebo si v riadnych voľbách zvoľme ľudí, ktorým na cirkvi záleží. Pretože, ako to povedal Andrej Kubinský, na dôvere záleží, a tá naša Evanjelická cirkev augsburského vyznania nám za to stojí!

Jaroslav Mervart
Ján Meňky

ilustračné foto: pixabay.com