„Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený,
a  kto sa ponižuje, bude povýšený
.“

L 18, 14