Dr. Martin Luther

A keď kážeme, že si máme vážiť svetskú vrchnosť, nepotupovať ju ani o nej zle nehovoriť, to neznamená, akoby ona bola nad Bohom a Jeho slovom. Ona má byť práve tak podriadená Bohu a Jeho slovu ako ostatní a poslúchať. Ale keď to nerobí, treba jej dobre „vyprášiť kožuch“, statočne otvoriť ústa a povedať jej to, čo nerada počúva, bez ohľadu na to, či sa hnevá a štrngá šabľou. Lebo evanjelium nešetrí nikoho, ale u každého trestá neprávosť. Farári a kazatelia, ktorým je naložené ťažké bremeno, sú zodpovední za svoj úrad a musia v deň súdny vydať počet z toho, či ti povedali to, čo sú povinní z moci svojho úradu, či ťa napomenuli a potrestali. Či sa my, kazatelia, máme ešte viacej obťažiť kvôli tebe, kážuc ti, čo by si rád počul? Či nemáme Slovo? Nie sme my tu tebou ustanovení, aby sme ti kázali, čo by si ty považoval za správne.

To kazatelia nesmú, nemôžu a nechcú a nemajú robiť. Kto ich nechce počúvať, ten môže vyjsť von, no nie v mene Božom, ale tou dierou, ktorú murár spravil, a nech neprekážajú Božiemu kazateľskému úradu.

Preto nech kazatelia zachovávajú česť Krista Pána v zodpovednosti za Jeho slovo. Nech sa nič nestarajú o to, keď sa protivníci ani obrátiť, ani presvedčiť nedajú. My sme vykonali svoje, nemlčiac, vzhľadom na ich nešľachetnosť. Ak to neprijmú, môžu odísť, keď sa dovtípia, čo vykonali, koho potupili a zľahčili.

Pripravil

Mgr. Ján Meňky

evanjelický a. v. farár

ilustračné foto: wikipedia.org