„Kto padne na ten kameň,
doláme sa,
a na koho ten kameň padne
rozdlávi ho.“

Mt 21, 44