3. nedeľa po Svätej Trojici

Keď Ježiš odchádzal odtiaľ, videl človeka menom Matúš sedieť na colnici, a povedal mu: Nasleduj ma! A on vstal a nasledoval Ho.Potom sedel v jeho dome za stolom, a ajhľa, prišli mnohí colníci a hriešnici, stolovali s Ježišom a s Jeho učeníkmi.Keď to videli farizeji, povedali Jeho učeníkom: Prečo váš majster je s colníkmi a hriešnikmi?Ježiš to počul a odpovedal: Nepotrebujú lekára zdraví, ale chorí.Choďte teda a naučte sa, čo znamenajú slová: Milosrdenstvo chcem, a nie obeť; lebo neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.
Mt 9, 9 -13

 

V dobe pandémie Covi-19 boli ľudia hlboko zasiahnutí po mnohých stránkach. Po zdravotnej, rodinnej, ekonomickej, spoločenskej stránke. Toto obdobie sociálneho odlúčenia ľudí zblížilo, dokázali zodpovednosť, svoju súdržnosť. Rodinní príslušníci sa snažili ochraňovať hlavne seniorov, ktorí boli najohrozenejšou skupinou. Mnohé rodiny po uvoľnení opatrení túžili po stretnutiach.

Duch Boží pracuje cez nás a ošetrí rany tela aj duše. Nemohli by sme preukazovať milosrdenstvo iným, keby Kristus nepreukázal milosrdenstvo nám. Známy učiteľ, rečník  a autor Howard Hendricks varuje pred   uchovaním evanjelia len v cirkevných budovách. Raz v jednej publikácii napísal:  Nemôžem nájsť  v Písme ani jeden verš, ktorý prikazuje strateným ľuďom ísť do kostolov a modlitební. Poznám však veľa veršov, ktoré prikazujú veriacim ísť do strateného sveta. Hendricks potom pokračuje príbehom ženy, ktorá čítala v novinách o autohavárii , pri ktorej  auto narazilo do domu a zabilo malé dieťa. Žialila nad rodinou, ktorá stratila  svoje dieťatko, ale tiež sa znepokojovala pre vodičku, ktorá haváriu spôsobila a má pred sebou súdny proces. Napísala vodičke a uistila ju, že Pán Boh vidí jej situáciu. Priložila svoje telefónne číslo a potom čakala. Zničená žena jej zavolala a súhlasila so stretnutím.   Keď sa obe ženy stretli, kresťanka jej hovorila o Božej láske. Žialiaca žena vydala svoj život do rúk Pána Ježiša a uverila v Neho, ako svojho Spasiteľa.

Potom začala navštevovať biblické hodiny v miestnom zbore. Výsledkom súcitu preukázaného v pravej chvíli bolo, že aj ďalší členovia jej rodiny vydali svoj život Pánovi Ježišovi. Síce musela ísť do väzenia, ale jej viera ju posilňovala a ovplyvňovala aj jej okolie. Podobné je to aj v dnešnom  prečítanom kázňovom texte. Keď Matúš colník sa dokonca stáva učeníkom Ježiša Krista. Kladne reaguje na Jeho ponuku k nasledovaniu a Ježiš ostáva v jeho dome. Izraelský národ v tom čase bol ľudom  Biblie. Božie slovo mu určovalo všetky podrobnosti života. Nielen obsah a formu pobožnosti, chrámových obetí a všetkých náboženských úkonov, ale aj obliekanie, zvyky, celkové zmýšľanie a slovné prejavy. Títo ľudia tvorili uzavretú spoločnosť a nielenže sa výrazne oddeľovali od ostatných ľudí a národov, ale sa cítili aj povznesení nad nich a podľa toho sa pozerali zhora nad všetkých ostatných. Preto aj súčasníci Pána Ježiša hľadeli so zjavným pohoršením a celkom zarazení, keď Pán Ježiš pozval za svojho učeníka colníka a mýtnika Matúša, takého opovrhovaného a nenávideného hriešnika, ba ešte vošiel do jeho domu, stoloval a besedoval s ním.

Aj nám Jeho nasledovníkom hrozí po mnohých storočiach tento nešvár, keď sa odizolujeme od svojich blížnych a utvoríme uzavretú  spoločnosť veriacich ľudí. Spoločnosť, kde sa dobre cítime, výborne bavíme a vlastne zabudneme na svoje pôvodné poslanie  ísť medzi ľudí, venovať sa im, cítiť a solidarizovať. Byť tu pre ich záchranu  a tak ich priblížiť k Spasiteľovi a v Jeho láske sa priblížiť k nim ako ich praví a rovnocenní blížni. Vo svete sú ľudia, ktorí sú úspešní, a preto sú aj obľúbení. Nachádzajú len dočasný pokoj a uspokojenie. Budem to ja, budeš to ty ?  My z úst Pána Ježiša vieme, že kto opustí domy, polia, bratov, sestry, otca, alebo matku pre Jeho meno, dostane stokrát viac a bude mať podiel na večnom živote.  ­ Pán Ježiš  prišiel pre všetkých. Nevyhýbal sa ani publikánom a ostatným hriešnikom. Ibaže musia všetko opustiť, aby Krista získali. A čo my ?   Už sme sa vzdali všetkého pre Ježiša a slúžime Mu verne, ticho ako On  poslúžil nám? Ježiš stoloval s mýtnikmi, podvodníkmi, zradcami, zlodejmi, s hriešnikmi a s Jeho učeníkmi. Nesedel za stolom  – morálnou a svätou smotánkou-. Nesedel v dokonalom a čistom svete, ale v reálnom, ktorý nebol oveľa lepší ako ten náš. Do takého sveta a medzi takých ľudí vniesol svoje a Otcovo Kráľovstvo.     Ľudia, ktorí boli s Ním boli prenasledovaní. Pán Ježiš nás všetkých aj dnes volá k sebe, tak ako vtedy ich.  Ak vykonávame vyčerpávajúcu prácu s vedomím Jeho prítomnosti a pomoci, konáme ju s radosťou. Aj nám Boh týmto spôsobom dáva možnosť spoznať a prijať Ho za Svojho Spasiteľa. Ponúka nám príležitosť, aby sme mohli chodiť po jeho cestách a prijímať tak požehnania, ktoré sú pre nás pripravené. Mať bázeň pred Hospodinom je darom Božej milosti.

Amen

 

Ivan Bojna
ev. a. v. farár

ilustračné foto: pixabay.com