„Ja za nich prosím; nie za svet prosím,
ale za tých, ktorých si mi dal,
lebo sú Tvoji.“

J 17, 9