„Áno, Pane, ja som uverila,
že si Ty Kristus, Syn Boží,
ktorý mal prís
ť na svet.“  

J 11, 27