„A pre ich neveru neurobil tam mnoho divov.“

Mt 13, 58