Predpôstna nedeľa Am 5, 1 – 15

„Počujte toto slovo, ktoré ja vznášam nad vami ako žalospev, dom Izraela! Padla, a nepovstane viac panna Izrael, opustená leží na svojej zemi, nemá ju kto postaviť. Lebo takto vraví Hospodin, Pán: Mestu, ktoré vyjde s tisíc mužmi, ostane sto, a tomu, čo tiahlo zo stoma, ostane desať pre dom Izraela. Lebo takto vraví Hospodin domu Izraela: Mňa hľadajte, a budete žiť! Nevyhľadávajte Bétel a do Gilgálu nechoďte! Do Beér-Šeby neputujte! Veď Gilgál pôjde do zajatia a Bétel vyjde navnivoč. Hľadajte Hospodina, a budete žiť: inak prenikne do Jozefovho domu ako oheň, strávi ho, a nebude mať nikoho, kto by uhasil Bétel. Beda tým, ktorí premieňajú právo na palinu a spravodlivosť hádžu na zem. Ten, ktorý učinil Plejády i Orion, ktorý premieňa temnotu na ráno a deň zatemňuje v noc, Ten, ktorý privoláva vody morské a vylieva ich na vrch zeme, volá sa Hospodin; On dopúšťa skazu na silného, a skaza príde na pevnosť. Nenávidia toho, kto v bráne správne súdi, a v ošklivosti majú toho, kto pravdu hovorí. Pretože gniavite slabého a dávky obilia beriete od neho: aj keď ste si postavili kvádrové domy, predsa v nich bývať nebudete; vysadili ste vzácne vinice, ale víno z nich piť nebudete. Lebo viem, že je vašich priestupkov mnoho a početné sú vaše hriechy, sužujete spravodlivého a beriete úplatky, i chudobných odtláčate v bráne od práva. Preto rozumný mlčí v takýto čas, lebo je to čas zlý. Hľadajte dobro, a nie zlo, aby ste mohli žiť, a tak Hospodin, Boh mocností, bude s vami, ako ste hovorili. Zlo majte v nenávisti, milujte dobro a uplatňujte právo v bráne. Azda sa zmiluje Hospodin, Boh mocností, nad zvyškom Jozefovým.“

Blíži sa Predpôstna nedeľa. Podľa Agendy starocirkevná perikopa zo Starej zmluvy je Ámos, 5. kapitola od prvého verša. Je to pohrebná pieseň, žalospev nad Izraelom. Ide o veľmi starý text. Ámos sa narodil v Tekoi, dole na juhu v Judsku, ale ako prorok pôsobil na severe, v severnom kráľovstve izraelskom. Jeho meno znamená: nosič bremena, no je tam i hebrejský pasívny tvar: ten, ktorý je nesený. Starocirkevní otcovia meno prekladajú ako nosič bremena, ale som skôr toho názoru, že je to ten, ktorého Hospodin nesie. A tento prorok prichádza za svojím ľudom so smutnou zvesťou. Hovorí: budete zdecimovaní. Judské mesto, ktoré má tisíc vojakov, skončí v zápase so stovkou. Malé mesto, ktoré má sto, skončí s desiatimi. Budete vyvrátení, panna Izrael, a nedostanete viacej. Zvláštne je, že obdobie, v ktorom kázal, rok 765 (vieme o tom jednak zo židovských dejín, bolo to za Jarobeáma II., no vtedy Asýrčania zapísali, že bolo za- tmenie Slnka – za Ámosa – a bolo ešte aj veľké zemetrasenie, čo nie je veľmi časté. Takže datovanie proroka je veľmi presné), im Ámos prorokuje v čase veľkého rozkvetu Izraela. Obchodujú, darí sa im, rastie trieda buržoázie – len od tých chudákov, ktorí odovzdávajú pšenicu, berú viacej, než bolo treba. Prorok vidí, že na súde sa nedá dovolať spravodlivosti. Obviňuje ich z toho, že v bráne sa dopúšťajú ošklivostí. Nenávidia toho, kto v bráne správne súdi a v ošklivosti majú toho, kto pravdu hovorí. Prevrátené myslenie. Sociálna nespravodlivosť. A potom sa Ámos pustí ešte aj do náboženstva. Pustí sa do náboženského kultu, ktorý tam praktizujú. V BeérŠebe je obetné miesto, kam prinášajú tučné zvieratá Hospodinovi Bohu, ale pritom sa ešte od pohanov naučili veštiť budúcnosť z vnútorností. To je podľa Božieho zákona zakázané. Spomína sa tam tiež pohanský boh Sakkut ale aj uctievanie hviezd, plodnosti… Takže navonok krásna spoločnosť, ktorá prekvitá, ale Ámos svojím duchovným pohľadom už vidí veľkú biedu. Tá pramení práve z tohto ich života. Prekrúcanie práva, sociálna nespravodlivosť, bezcitnosť voči chudobnejším, a potom ešte premiešanie kultu s pohanskými praktikami. Trvalo to dosť dlho, ale potom to prišlo – v roku 585 – babylonské zajatie. Odvlečenie, zničenie Jeruzalema – celá ríša bola rozbitá. Ale my sa z toho dnes môžeme poučiť. Ámos vyzýva: Hľadajte dobro, a nie zlo, aby ste mohli žiť. Zlo majte v nenávisti, milujte dobro a uplatňujte právo v bráne. Tam sú imperatívy. Na to, aby sme robili dobro, sa potrebujeme rozhodnúť a nejakým spôsobom naštartovať. Po páde Adama a Evy je každý jeden z nás náklonný k zlému. Božie slovo hovorí: tma kryje svet, temnota národy. Ľudia viacej milovali tmu ako svetlo. Svetlo prišlo na svet – Ježiš Kristus. Ale ľudia viacej milovali tmu ako svetlo. Počujeme, že v bráne odsudzujú toho, kto hovorí pravdu a tešia sa tomu, kto súdi v neprávosti. Hľadajte dobro, a nie zlo, aby ste mohli žiť. Dokonca sa ešte aj máme vyhraniť voči zlobe. Zlo majte v nenávisti. To znamená nielen byť voči zlu rezistentný, ale mať ho v nenávisti. Voči zlu sa máme postaviť. Je to v súlade so slovami Pána Ježiša Krista: Vy ste soľ zeme. Vy ste svetlo sveta. Divíme sa tomu, do akého stavu sa v spoločnosti i v celom svete dokážeme dostať. A kde je príčina? Kresťanská Európa už nie je silne kresťanskou Európou. Dôsledky sa postupne ukazujú. Neraz hovoríme o kríze našej spoločnosti, ale pozrime sa aj do celej Európy. Novinári nájdu Panama Papers o velikánskych únikoch miliárd do daňových rajov – a nikoho to nezaujíma. Zabijú jedného novinára, zabijú druhého, tretieho… A zrazu zistíme, že nie pravda, nie právo a nie spravodlivosť, ale mamon je to najvyššie. Najvyššia méta. A diabol sa smeje. Namotá tých ľudí na seba, pritom toľko peňazí v živote nespotrebujú. Ani keby mali desať životov. No tie peniaze niekde chýbajú. Niekde ľudia živoria… Divíme sa nad utečeneckou krízou. Z Afriky ľudia utekajú do Európy. Prečo utekajú? Kto vyraboval Afriku? Naše kráľovské impériá – zlato, diamanty a nielen to. Aj bavlnu, čaj, kávu, otrokov. A navozili im tam zbrane. Ľudia chcú žiť, či už sú svetlej alebo tmavej pokožky. Potrebujú vodu, potrebujú bezpečné prostredie. Vracia sa nám to ako bumerang. Európa by z toho mala urobiť pokánie a nejakým spôsobom – z toho bohatstva, čo má a nespotrebuje, z tých ton potravín, ktoré vyhadzujeme – sa podeliť. Nič viac, len sa podeliť. Hospodinova je zem i to, čo ju napĺňa. Teda i to bohatstvo, i ľudia, ktorí na Zemi bývajú. Právo a spravodlivosť. Ámos nás vyzýva, aby sme sa o to usilovali. Beda tým, ktorí premieňajú právo na palinu a spravodlivosť hádžu na zem. Neujdú svojmu trestu. Pán Boh má všetko pevne vo svojich rukách. Len koľko bolesti a biedy tým spôsobia tým okolo. Koľko hladu a nešťastia. Ďalšiu stredu začíname pôst. Čo je pravý pôst? Áno, je dobré zdržať sa mäsa, odľahčiť organizmus – to je dobrá vec. Dobrá vec je zintenzívniť modlitbu, účasť na službách Božích, ale prorok Izaiáš hovorí: Pravý pôst je ten, z ktorého má osoh tvoj blížny. Pokiaľ sa postíš len preto, aby si si nejako vylepšil svoj duchovný imidž, to nie je pravý pôst. V takomto pôste Hospodin nemá záľubu. Pôst nie je podporou tvojich túžob, ktoré v modlitbách vysielaš pre seba. Pravý pôst, ako píše Izaiáš, je: rozviazať jarmo neprávosti. Z tvojho pôstu musí a má mať osoh tvoj blížny – tvoja manželka, tvoje deti, tvoj cirkevný zbor. Cirkev, v ktorej žiješ, spoločnosť, v ktorej žiješ. Premýšľal som nad tým, či to nie je taká ľahkovážna definícia. Ak je niekto gauner a urobí niečo dobré, bude sa Boh z neho tešiť? Pokiaľ je niekto schopný sa v láske obetovať pre toho druhého, kvôli Bohu, nemôže byť zlým človekom. Toto neurobí človek, ktorý je v Božích očiach nemilým. Keď žiješ pre toho vedľa seba – to je pravý pôst. Pôst, z ktorého má osoh tvoj blížny. K tomu nás vyzýva Božie slovo. Teraz sa čudujeme nad stavom v spoločnosti aj cirkvi. Ale každý z nás má na tom svoj podiel. Neraz si rozmyslíme, čo to znamená vstúpiť do zápasu s neprávosťou. Vstúpiš do toho zápasu – a automaticky si terčom. Budú na teba niečo hľadať, mediálne ťa znemožnia. Čo povie múdry človek? „Toto mi treba? Budem si robiť poriadne svoju robotu a do tohto sa nebudem miešať.“ No to sa nedá. Ako hovorí Ámos: prerastie vás to. A zostanete padnutí na zemi a nikto vás nezdvihne. Hľadajte dobro, a nie zlo. Hľadajte Hospodina a budete žiť. Nevyhľadávajte mágiu, obete, rituály. Hľadajte pravdu, spravodlivosť. Doprajte tomu vedľa seba. A budete žiť.

Ján Meňky,
farár v CZ Michalovce

 

ilustračné foto: pixabay.com