„Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie
a Jeho spravodlivosť
a všetko toto bude vám pridané.“

Mt 6, 33