Dnes vám prinášame biblický príhovor evanjelického a. v. farára, Mgr. Michala Zajdena, PhD.