Blížia sa nám sviatky Veľkej noci, kedy si pripomíname udalosti posledných chvíľ Pána Ježiša Krista, poslednú večeru, zradu, odsúdenie, ukrižovanie a zmŕtvychvstanie. Počas týchto sviatkov sme pre Vás okrem písaného slova Božieho pripravili aj záznamy služieb Božích. Záznamy služieb Božích si budete môcť pozrieť v daný deň na našom Yotube kanáli, ASloz Ev. a. v. na SLovensku .

 

Kvetná nedeľa

25. 3. 2021 o 9:00
Evanjelický a. v. chrám Boží v Lubine
kazateľka slova Božieho: ThDr. Eva Juríková, evanjelická a. v. farárka

 

Zelený štvrtok

01. 04. 2021 o 9:00
Evanjelický a. v. chrám Boží v Michalovciach
kazateľ slova Božieho: Mgr. Ján Meňky, evanjelický a. v. farár

Veľký piatok

02. 04. 2021 o 9:00
Evanjelický a. v. chrám Boží v Merníku
kazateľ slova Božieho: Mgr. Peter Soták, evanjelický a. v. farár

1. slávnosť veľkonočná

04. 04. 2021 o 9:00
Evanjelický a. v. chrám Boží v Dunajskej Lužnej
kazateľ slova Božieho: doc. PhDr. Mgr. Miloš Klátik, PhD., generálny biskup v. v.

1. slávnosť veľkonočná

05. 04. 2021 o 9:00
Evanjelický a. v. chrám Boží v Dunajskej Lužnej
kazateľ slova Božieho: Mgr. Oľga Klátiková