Biblický príhovor na 2. nedeľu po Svätej Trojici

Dnes na 2. nedeľu po Svätej Trojici
si pre nás pripravil biblický príhovor,
evanjelický a. v. farár Mgr. Ľuboš Vontorčík.
Základom kázne slova Božieho bol biblický text
z evanjelia podľa Matúša 5, 21 – 26.