„Aj vlasy na hlave vám všetky spočítal.
Nebojte sa teda; drahší ste vy ako mnoho vrabcov.“

L 12, 7