„Správne, dobrý a verný sluha,
nad málom si bol verný,
nad mnohým ťa ustanovím;
vojdi v radosť svojho pána.“

Mt 25, 23