Na našom youtube kanále si môžete pozrieť záznam diskusných príspevkov, ktoré zazneli po službách Božích na podporu farára Jána Meňkyho v sobotu 1. februára 2020 v evanjelickom a. v. chráme Božom v Michalovciach.