„A ak ona prepustí muža
a vydá sa za iného,
cudzoloží tiež“

Mk 10, 12