„Povedal im:
Kto by prepustil svoju ženu
a vzal si inú, cudzoloží s ňou.“

Mk 10, 11