„Preto čokoľvek chcete,
aby vám ľudia činili,
čiňte im aj vy; lebo to je zákon aj proroci.“

Mt 7, 12