„Choď za mňa, satan,
lebo nemyslíš na veci Božie,
ale na ľudské.“

Mk 8, 33