„Dcéra, tvoja viera ťa zachránila;
choď v pokoji a buď uzdravená zo svojho trápenia.“

Mk 5, 34