„A on odpovedal:
Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo.
Ježiš mu povedal:
Choď a rob podobne.“

L 10, 37