„Blahoslavení,
ktorí teraz plačete,
lebo sa budete smiať.“

L 6, 21n