„Blahoslavení,
ktorí teraz hladujete,
lebo budete nasýtení.“

L 6, 21a