„Čo je cisárovo, dávajte cisárovi,
čo je Božie, Bohu
.“

Mk 12, 17