„ …ale patrilo sa nám veseliť a radovať.
Lebo tento tvoj brat bol mŕtvy a ožil;
bol stratený a našiel sa.”

L 15, 32