Na sviatok Vstúpenia Krista Pána na nebo
si pre nás pripravil výklad slova Božieho
brat farár Mgr. Ján Meňky.
Biblický text, ktorý mu slúžil ako základ kázne
nájdeme v evanjeliu podľa Lukáša v 24 kapitole, od 50 po 53 verš.