Na Veľký piatok
sme pre vás pripravili biblický príhovor
z evanjelického a. v. chrámu Božieho v Michalovciach.
Výkladom slova Božieho nám poslúžil
evanjelický a. v. farár Mgr. Ján Meňky.
Základom príhovoru bol
biblický text z Evanjelia podľa Matúša 27, 27 – 53.