V dnešnú 22. nedeľu po Svätej Trojici si pripomíname pamiatku reformácie.
Kázňou slova Božieho nám dnes poslúžil
generálny biskup v. v. doc. PhDr. Mgr. Miloš Klátik, PhD.
z Cirkevného zboru evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.
Základom výkladu slova Božieho mu bol biblický text
z listu apoštola Pavla Rímskym z 3, 23 – 25; 28.