Na prvú nedeľu v novom roku,
3. januára 2021
si pre nás výklad slova Božieho
pripravil brat farár Mgr. Marek Tomčík.