Slovom Božím na 9. nedeľu po Svätej Trojici
nám poslúžila evanjelická a. v. farárka Mgr. Ľubica Sobanská.
Základom dnešného biblického príhovoru bol biblický text
z druhej knihy Samuelovej 12, 1 – 12.