Kázňou slova Božieho
na dnešnú 5. nedeľu po Svätej Trojici
nám poslúžil Mgr. Milan Krivda,
zborový farár, dištriktuálny biskup v. v.
Základom dnešnej kázne bol biblický text
z druhého listu apoštola Pavla Timoteovi 4, 2.