Na 4. pôstnu nedeľu, 14. marca 2021
si pre nás výklad slova Božieho
pripravila evanjelická a. v. farárka ThDr. Eva Juríková.