Na dnešnú 4. nedeľu po Svätej Trojici
si pre nás pripravil výklad slova Božieho
evanjelický a. v. farár
Mgr. Ján Mojzsis.
Základom kázne mu bol biblický text
z 1. knihy Mojžišovej 50, 15 – 21.