Na tretiu nedeľu po Svätej Trojici
si pre nás Biblický príhovor pripravila
sestra farárka Mgr Lívia Mojzsisová.
Základom kázne bol biblický text
z evanjelia podľa Lukáša 19, 1 – 10.