Na tretiu nedeľu po Svätej Trojici
si pre nás Biblický príhovor
pripravila sestra farárka Mgr Ľubomíra Mervartová.
Základom kázne bol
biblický text z evanjelia podľa Lukáša 15, 1 – 7.