Na dnešnú 2. slávnosť svätodušnú
sme si pre vás pripravili biblický príhovor,
ktorým nám poslúžil Mgr. Marek Tomčík,
evanjelický a. v. farár.
Základom kázania slova Božieho je text z Listu apoštola Pavla Galatským 5, 16 – 25