Na 2. pôstnu nedeľu
sa nám prihovorí so slovom Božím
evanjelický a. v. farár Mgr Ján Mojzsis.
Základom dnešného Biblického príhovoru
je text z evanjelia podľa Matúša 15, 21 – 28