Biblický príhovor na dnešnú 2. nedeľu po Zjavení, 17. januára 2021
si pre nás pripravila
sestra farárka PhDr. Mgr. Barbora Vontorčíková.