Na druhú nedeľu po Svätej Trojici
si pre nás biblický príhovor si pre nás pripravil,
brat farár Mgr. Ján Meňky
z Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Michalovce.